Dato var en løgn q:

Jeg børste

men du har været på